Divadelná Nitra: Zelená je tráva

Datum:
Místo: Kultúrny dom Párovské Háje
Add to personal calendar

Premiéra participatívnej inscenácie slovenských tvorcov v spolupráci s partnermi zo zahraničia:

Asociácia Divadelná Nitra, Dublin Theatre Festival, Kunstcentrum BUDA, Plesni Teater Ljubljana, Asociácia súčasného tanca

 

Svetová premiéra novej koprodukčnej inscenácie v réžii slovenskej choreografky a režisérky Petry Fornayovej hľadá odpoveď na otázku, čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o zmene nastaveného diskurzu, pýta sa na vzťah medzi slobodou jednotlivca a jeho zodpovednosťou – za spoločnosť, za budúce generácie, za životné prostredie. Existujú riešenia postupujúcej ekologickej krízy? Budú to privátne alebo globálne politické stratégie? Do akej miery budeme pri tom ochotní a schopní nasledovať aj „mravný zákon“ a kam sa posunú jeho hranice? Prostredníctvom konkrétnych príbehov a postáv, ktorých predobrazmi budú reálne osoby – fanatický botanik, idealistický politik, militantný vegán…  a ďalší –, sa bude realita prelínať s fikciou, texty s pohybom a obrazom.

 

Foto: Ctibor Bachratý

Nitrafest