Ambtsgebied

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Wenen behartigt de samenwerking tussen vijf landen in Centraal-Europa (Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Slovakije, Slovenië) en Vlaanderen. De Afvaardiging focust daarbij inzonderheid op de diplomatieke en politieke relaties, verstrekt verder beleidsinformatie en faciliteert de contacten tussen Vlaanderen en de genoemde vijf landen, ook op cultureel vlak.

De Algemene Afvaardiging beschikt over een hoofdkantoor in Wenen, een kantoor in Praag en een kantoor in Boedapest.

De gesprekspartners in de vijf landen zijn zowel beleidsmakers als politici, nationale en lokale overheden, als ook internationale organisaties, academische en culturele instellingen en ngo´s.
Vlaanderen is lid van de European Union Natonal Institutes for Culture (EUNIC). Bijgevolg onderhoudt de Afvaardiging ook nauwe contacten met de andere EUNIC-leden in het ambtsgebied.

Naast de politieke ontwikkelingen in het rechtsgebied, genieten volgende thema’s behoorlijk veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, de federale staatsstructuur, wetenschap en innovatie, landbouw, leefmilieu, cultuur, kunsten en erfgoed. De Afvaardiging organiseert de bezoeken van Vlaamse ministers en parlementsleden, steunt tal van initiatieven en projecten, zoals culturele evenementen, internationale conferenties tot projecten rond mensenrechten.

Naast de politieke ontwikkelingen in het rechtsgebied, genieten volgende thema’s behoorlijk veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, de federale staatsstructuur, wetenschap en innovatie, landbouw, leefmilieu, cultuur, kunsten en erfgoed. De Afvaardiging organiseert de bezoeken van Vlaamse ministers en parlementsleden, steunt tal van initiatieven en projecten, zoals culturele evenementen, internationale conferenties tot projecten rond mensenrechten.

Voor twee beleidsvelden beschikt Vlaanderen in het buitenland over aparte instellingen: Flanders Investment and Trade en VisitFlanders.

Flanders Investment and Trade behartigt onze commerciële belangen: het trekt investeringen naar Vlaanderen aan en het ondersteunt de Vlaamse ondernemingen bij hun export.

In Wenen behartigt Paul Vanoverloop, Economisch Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, deze aangelegenheden voor Oostenrijk.

Paul Vanoverloop is, bij FIT, eveneens regiocoördinator voor de regio Centraal- & Oost-Europa.

In Praag worden de commerciële belangen van Vlaanderen opgevolgd door Markéta Boruvková 

In Boedapest leidt Szonja Bender het FIT-kantoor.

Voor Slovenië vervult Barbara Cec deze taak.

In Slovakije heeft FIT momenteel geen eigen kantoor.
 

VisitFlanders heeft als opdracht Vlaanderen in Centraal Europa op de kaart te zetten als inspirerende en kwalitatieve vakantiebestemming. 

Liesbet Vandebroek is directeur van het kantoor van VisitFlanders in Wenen, dat behalve de Oostenrijkse markt, ook instaat voor Slovakije en Zwitserland. 


De Afvaardiging van de Vlaamse Regering heeft geen consulaire bevoegdheid. Daarvoor zijn de Ambassades van België in de vijf genoemde landen het aanspreekpunt.

De contactgegevens van de Belgische ambassades evenals nuttige tips voor Belgen in het buitenland zijn te vinden op: https://diplomatie.belgium.be/nl

Wie zich als Vlaming in het ambtsgebied vestigt, heeft er alle baat bij zich ook bij de Afvaardiging aan te melden. Daarnaast is een contact met de organisatie Vlamingen in de Wereld (ViW) beslist een aanrader.