Oostenrijk

Wenen was de eerste stad waar de Vlaamse Regering in 1994 een permanente diplomatieke vertegenwoordiging opende. Daar zijn drie goede redenen voor.

Ten eerste heeft Oostenrijk net als België een federale staatsstructuur. Het bepalen en uitvoeren van het beleid ligt er voor een flink deel bij autonome regio's, die hier Bundesländer heten. Vlaanderen en Oostenrijk zien in de wetgevende bevoegdheden van de regio's een belangrijk werkinstrument van de Europese integratie en cohesie.

Ten tweede heeft Oostenrijk net als Vlaanderen een sterk internationaal geïntegreerde economie. Oostenrijk speelt door zijn geschiedenis en geografische ligging een belangrijke rol in de economische integratie van de voormalige Oostbloklanden en de Balkan. Het engageert zich voor die thema's in fora zoals de Donaucommissie, het Instituut voor de Donau en Midden-Europa, en het Instituut der Europese Regio's. Vlaanderen volgt van nabij de werkzaamheden van deze overlegorganen.

Ten derde zijn er de meer dan vijfhonderd jaar historische betrekkingen tussen Wenen en Vlaanderen. We vermelden het Habsburgse keizerrijk dat in Mechelen en andere Vlaamse steden hof hield, de Orde van het Gulden Vlies, de keizerlijke kunstverzamelingen waarin de Vlaamse primitieven en barokmeesters de kern vormen, het Oostenrijkse regentschap in Brussel, de Jugendstil architectuur die in beide landen het zelfbewustzijn van de niet-adellijke vermogende klasse symboliseert en niet te vergeten dat Oostende en Antwerpen tussenhaltes waren op de vluchtweg die vele Oostenrijkse burgers voor de nationaal-socialistische jodenvervolging in veiligheid bracht.

Oostenrijk zelf beschikt in Vlaanderen en Brussel vanzelfsprekend over vertegenwoordigingen, inclusief kantoren van de afzonderlijke autonome Bundesländer.

Het Oostenrijkse Kulturforum in Brussel bouwt er de culturele en academische relaties verder uit.

 

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Wenen kan terugblikken op 25 jaar intensieve samenwerking met diverse Oostenrijkse instellingen op politiek, wetenschappelijk, cultureel en maatschappelijk gebied en heeft zich tot doel gesteld deze samenwerking nog verder te verdiepen.

Op politiek gebied: Met een goed uitgebouwd netwerk van contacten met de Oostenrijkse overheden, zowel op federaal niveau als in de Bundesländer, fungeert de Afvaardiging als bemiddelaar van en voor de Vlaamse overheid. De Vertegenwoordiging begeleidt ministeriële en parlementaire bezoeken uit Vlaanderen.
De Vertegenwoordiging verleent ook steun bij studiebezoeken van hoge ambtelijke delegaties,  diverse Vlaamse vakgroepen en verenigingen.

Op wetenschappelijk vlak: De Vertegenwoordiging onderhoudt nauwe contacten met de Oostenrijkse academische instellingen en wetenschappelijke onderzoekfora; o.a. met de vakgroep Nederlandistiek aan de Universiteit van Wenen, The Institute of Science and Technology (ISTA) in Klosterneuburg en Die Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Daarnaast volgt de Vertegenwoordiging van nabij de ontwikkeling van de intensieve wetenschapelijke samenwerking tussen Vlaamse en Oostenrijkse musea, universiteiten en hogescholen.

Op cultureel vlak: Kunstenaars, auteurs, dans- en theaterensembles en orkesten uit Vlaanderen worden in Oostenrijk bijzonder gewaardeerd. Zowel bij de grote festivals, in wereldbekende musea, in gerenommeerde concert- en theaterzalen, als ook bij alternatieve cultuurintiatieven staan zij herhaaldelijk op het programma. De Vertegenwoordiging ondersteunt diverse organisatoren die kunst en cultuur uit Vlaanderen in de focus plaatsen. Zo bestaat er een jarenlange samenwerking met het ImPulsTanz-Festival en met het Kunsthistorisches Museum. Verder wordt regelmatig steun verleend aan o.m. het Tanzquartier Wien, de Büchereien Wien, This Human World Film Festival, het Festspielhaus in St. Pölten, het Ars Electronica Centre Linz, Posthof Linz.

In samenwerking met de leden van EUNIC-Austria (European Union National Institutes for Culture) neemt Vlaanderen deel aan gezamenlijke activiteiten, o.a. de EU-muziekdagen en de Europese Talendag.

Op maatschappelijk vlak: De Vertegenwoordiging observeert wat leeft in de Oostenrijkse maatschappij en rapporteert over nieuwe ontwikkelingen.
Vlamingen, die in Oostenrijk wonen en in diverse branches actief zijn, worden vaak betrokken bij de activiteiten van de 
Vertegenwoordiging.

Het ligt voor de hand dat de Diplomatieke Vertegenwoordiging voor de uitvoering van hogergenoemde taken nauw samenwerkt met de andere Vlaamse en Belgische instellingen in Oostenrijk, o.m. Flanders Investment and Trade (FIT), VisitFlanders en de Ambassade van België.