Slovakije

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering voor Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië volgt vanuit het hoofdkantoor in Wenen en het kantoor in Praag ook de relaties met de Slowaakse partners nauw op.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering verzorgt de diplomatieke, politieke en maatschappelijke en culturele contacten tussen Slowakije en Vlaanderen. De thema's waar het kantoor zich op concentreert vloeien voort uit de Belgische staatsstructuur. Materies en beleidsdomeinen die in ons land onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering vallen, worden ook in het buitenland opgevolgd door de Vlaamse Regering. Ons kantoor volgt de politieke en beleidsontwikkelingen in Slowakije op, staat in voor passende communicatie, verstrekt informatie over Vlaanderen en zijn beleidsprioriteiten, faciliteert de overheidscontacten tussen Vlaanderen en Slowakije en tussen middenveld- en culturele partners.

Naast onze gesprekken met de nationale en lokale besturen, verzorgen en initiëren we veel contacten met het breedst mogelijke sociale veld en met culturele actoren. Thema's die in Vlaanderen de kwaliteit van onze samenleving bepalen, genieten daarbij veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, mensen- en kinderrechten, wetenschap en innovatie, onderzoek en ontwikkeling, landbouw, leefmilieu en klimaat, cultuur, kunsten en erfgoed.

De Afvaardiging van de Vlaamse Regering heeft geen consulaire bevoegdheid. Daarvoor is de Ambassade van België het aanspreekpunt. 

Wie zich als Vlaming in Slovakije vestigt, heeft er alle baat bij zich ook bij de Afvaardiging aan te melden. Daarnaast is een contact met de organisatie Vlamingen in de Wereld (ViW) beslist een aanrader.

Ereconsulaat in Bratislava

Bart Waterloos
Moskovská 13
811 08 Bratislava

tel: +421 2 59201112 
e-mail: belgian.consulate.bratislava (at) vgd.eu