Slovenië

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering voor Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië volgt vanuit het hoofdkantoor in Wenen en het kantoor in Boedapest ook de relaties met de Sloveense partners nauw op.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering verzorgt de diplomatieke, politieke, maatschappelijke en culturele contacten tussen Slovenië en Vlaanderen. De thema's waar het kantoor zich op concentreert vloeien voort uit de Belgische staatsstructuur. Materies en beleidsdomeinen die in ons land onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering vallen, worden ook in het buitenland opgevolgd door de Vlaamse Regering. Ons kantoor volgt de politieke en beleidsontwikkelingen in Slovenië op, staat in voor passende communicatie, verstrekt informatie over Vlaanderen en zijn beleidsprioriteiten, faciliteert de overheidscontacten tussen Vlaanderen en Slovenië en tussen middenveld- en culturele partners.

Naast onze gesprekken met de nationale en lokale besturen, onderhouden we veel contacten met het breedst mogelijke middenveld en met culturele actoren. Thema's die in Vlaanderen de kwaliteit van onze samenleving bepalen, genieten daarbij veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, mensen- en kinderrechten, wetenschap en innovatie, onderzoek en ontwikkeling, landbouw, leefmilieu en klimaat, cultuur, kunsten en erfgoed. Een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en de Republiek Slovenië werd op 3 september 1998 ondertekend in Ljubljana.

Er wordt ook nauw samengewerkt met de Afdelingen Neerlandistiek aan de Universiteit in Ljubljana.

De Afvaardiging van de Vlaamse Regering heeft geen consulaire bevoegdheid. Daarvoor is de Ambassade van België het aanspreekpunt. 

Wie zich als Vlaming in Slovenië vestigt, heeft er alle baat bij zich ook bij de Afvaardiging aan te melden. Daarnaast is een contact met de organisatie Vlamingen in de Wereld (ViW) beslist een aanrader.

NUTTIGE INFORMATIE

University Ljubljana / Dutch Faculty
Aškerčeva 2
Ljubljana

T: +3861 241 1330

http://www.ff.uni-lj.si/an/study/departments/department_german_dutch_and_swedish

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Prešernova cesta 25
1000 Ljubljana

Show on map
T: +386 1 478 20 00
e-mail: gp.mzz@gov.si

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/