Nederlandistiek & Nederlands leren in Oostenrijk

Nederlandistiek

Aan het Instituut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft van de Universiteit Wenen wordt Nederlands gedoceerd. Voor bachelorstudenten van een andere studierichting wordt ook de opleiding “Inleiding in de Nederlandse Taal en Cultuur” aangeboden.

Nederlands leren in Oostenrijk

NTC de Prater, de Nederlandse school in Wenen, is er voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar die met tenminste een ouder of verzorger thuis Nederlands spreken. NTC de Prater is een belangrijk instituut voor Nederlandstalige kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands, als moedertaal of als tweede thuistaal, is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen.

De Nederlandse school biedt enerzijds directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen, met name voor die leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij zullen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs. Anderzijds staan de deuren open voor kinderen die hun beheersing van de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil willen houden, met het oog op een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen. 

  • In verband met een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen is het wenselijk dat de beheersing van het Nederlands goed op peil wordt gehouden en zo mogelijk direct blijft aansluiten bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen. Op die manier kunnen deze kinderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Met een goede beheersing van het Nederlands hebben deze kinderen meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) en met familieleden in Nederland of Vlaanderen te verstevigen.
  • Een goede beheersing van de moedertaal heeft cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gemakkelijker een vreemde taal leren naarmate zij hun moedertaal beter beheersen. Zo zorgt het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.

De leerlingen hebben les op dinsdagmiddag of op donderdagmiddag, van 15.30 – 18.00 uur. Het NTC De Prater heeft geen eigen schoolgebouw. De reguliere lessen vinden plaats op de Vienna International School (VIS). En 7 keer per jaar vindt er een cultuurzaterdag plaats, op de American International School (AIS). 

NTC de Prater is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). De belangrijkste doelstelling van NOB is de duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen die buiten de landsgrenzen les krijgen in hun moedertaal zo probleemloos mogelijk te laten instromen in het onderwijs in Nederland of Vlaanderen bij een eventuele terugkeer. NOB ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland die zijn aangesloten bij NOB. 

Voor meer informatie over de NTC de Prater: Nederlandse Taal- en Cultuurlessen (NTC) in Wenen (ntcdeprater.com)

Er is ook een Nederlandse School in Graz

Op de Nederlandse school Steiermark is het onderwijs gebaseerd op de Nederlandse taal en cultuur en wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.

De Nederlandse school Steiermark biedt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan op het niveau van het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. Het taalonderwijs wordt twee uur per week op school aangeboden en daaraan verbonden is één uur huiswerk per week dat door de ouders wordt begeleid. Voor meer informatie zie: www.nederlandseschool.at