Nederlandistiek & Nederlands leren in Oostenrijk

Nederlandistiek

Aan het Instituut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft van de Universiteit Wenen wordt Nederlands gedoceerd. Voor bachelorstudenten van een andere studierichting wordt ook de opleiding “Inleiding in de Nederlandse Taal en Cultuur” aangeboden.

Nederlands leren in Oostenrijk

De Nederlandse School De Prater geeft Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in en rond Wenen van groep 1 t/m 8 en in het voortgezet onderwijs. De school wil graag elk kind een goede basis van de Nederlandse taal geven en houdt in die optiek contact met het Nederlands onderricht in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Vlaamse en Nederlandse cultuur. Momenteel volgen ruim 80 leerlingen de lessen.

Het NTC onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat voor alle groepen het aantal beschikbare uren en de lestijden beperkt zijn tot de naschoolse tijd. De school staat onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en is lid van de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De school is gast op de Vienna International School – VIS (22. Bezirk) en de American International School – AIS (19. Bezirk)

Er is ook een Nederlandse School in Graz

Op de Nederlandse school Steiermark is het onderwijs gebaseerd op de Nederlandse taal en cultuur en wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.

De Nederlandse school Steiermark biedt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan op het niveau van het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. Het taalonderwijs wordt twee uur per week op school aangeboden en daaraan verbonden is één uur huiswerk per week dat door de ouders wordt begeleid. Voor meer informatie zie: www.nederlandseschool.at