Samenwerkingsprogramma's Vlaanderen - Oostenrijk

Kunsthistorisch Museum Wenen (KHM)

Het Kunsthistorisch Museum Wenen (KHM) heeft naar aanleiding van de grootste ooit overzichtstentoonstelling van Pieter Bruegel De Oude 'Once in a lifetime', die liep van oktober 2018 tot januari  in 2019, met financiele steun van de Vlaamse overheid, een instrument ontwikkeld dat toelaat werken van Bruegel digitaal te verzamelen, te analyseren en voor een ruim publiek te ontsluiten (insidebruegel.net). 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Oostenrijk op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Oostenrijkse FWF (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung; The Austrian Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.