Verdragen Vlaanderen - Oostenrijk

Op 17 januari 1953 werd een eerste Cultureel akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk ondertekend. Dit akkoord werd de basis voor een jarenlange samenwerking van de drie Gemeenschappen aan Belgische zijde, namelijk de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, met Oostenrijk.